Biomarkör-mRNA analyser som komplement till histopatologisk undersökning av lymfkörtelstatus vid kolorektal cancer

Hammarström, M.-L., Lindmark, G., Olsson, L., Israelsson, A., Hammarström, S. Biomarkör-mRNA analyser som komplement till histopatologisk undersökning av lymfkörtelstatus vid kolorektal cancer. Cancerläkaren. 2020; 2: 33-34.

Read article here – p. 31-32

Contact